Date Personale

Specializare Ramura Sport

Anul Scolar

Nume

Prenume

Seria CI

Numar CI

Eliberat de:

CNP:

Localitatea

Domiciliu (Strada, Numar, Bloc, Scara, Etaj, Sector, Cod)

Telefon Mobil

Email

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE ŞI SEMNEZ PENTRU CONFORMITATE, CĂ CELE MENŢIONATE CORESPUND REALITĂŢII.

Acte Inscriere

*Daca vreunul dintre documentele atasate are mai multe pagini in format fizic, va rugam uploadati un SINGUR pdf cu toate paginile respective
 • Documente Personale

  1) Copie dupa Certificatul de Nastere

  2) Copie dupa Carte de Identitate

 • Documente Educationale

  1) Copie dupa Diploma de Bacalaureat / Adeverinta de Absolvire

  2) Copie după legitimația de sportiv sau adeverință de la club din care să rezulte că este sportiv legitimat;

 • Alte Documente

  1) Fişă de inscriere

  Descarca Aici

  2) Copie dupa Dovada de Plata a taxei de inscriere

  3) Fişă medicală completată, semnată şi parafată de medicii specialişti

  Descarca Aici

Candidații care sunt absolvenți de învățământ superior, domeniile de licență Educație fizică și sportivă și Kinetoterapie și motricitate specială, și care solicită recunoașterea competențelor dobândite la nivel universitar (cf. OM 3473/24.04.2015) trebuie sa bifeze
casuta urmatoare: